In English

Production process improvements and increased work motivation from a lean and motivation theory perspective regarding a production line at Göteborgs/Sætre

Josef Smedjebäck ; Fredrik Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:082, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek