In English

Analysis and suggestion for improvement of the internal logistic services at SKF Medium Bearings

Analysis and suggestion for improvement of the internal logistic services at SKF Medium Bearings

Karl Andersson ; Marie Charpigny-Rotger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E2009.047, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek