In English

Combining Cheese and ’Schoggi’ with Köttbullar: Applying a Strategic M&A tool for a Successful Guidance through a Post Merger Integration Process

Daniel Mund ; Tobias Jenschke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek