In English

China sourcing in a seasonal industry - how a consolidation platform can improve supply chain

Christoffer Ogéus ; Henrik Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009.094, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek