In English

Utveckling av handållen mätare för kontroll av diabetes med hjälp av utandningsluften

Development of a handheld meter for monitoring of diabetes using exhaled air

Anders Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek