In English

Educational Hygiene for Children - A study of children and hygiene, and the development of educational hygiene products

Sofia Granhed ; Frida Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-12-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 103659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek