In English

Flödeslayout vid Volvo Personvagnar AB - En förstudie för kartläggning av nuläge och förbättringsförslag för flödet i karosserifabriken

Kirdis Ferhat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-11-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek