In English

Att utveckla en exklusiv linje behållare för högtrafikerade allmänna toaletter

Designing an exclusive range of dispensers for high traffic washrooms

Atefeh Mazroui-Sebdani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-11-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102366

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek