In English

Evaluation of the IEEE 802.11 ad-hoc mode for energy efficient and secure communication

Simon Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX104/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek