In English

Handing multiple communications sessions in an heterogeneous network environment

Rodrigo Alberto Vaca Ramirez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX101/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102278

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek