In English

Initialization of iterative algorithms for parameter estimation of nonlinear systems

Sahar Mohajerani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX099/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-26. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 102277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek