In English

Modeling the interaction between intracranial pressure and cerebral hemodynamics

Zhaleh Pirzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX083/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Arterial Blood Pressure, Cerebral Autoregulation, Cerebral Blood Flow, Cerebral Compliance, Cerebrospinal Fluid, Cerebral Hemodynamics, Intracranial Compliance, Intracranial Pressure, Plateau waves, Pressure-volume Index, Traumatic Brain InjuryPublikationen registrerades 2009-11-26. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 102273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek