In English

Development of a new diesel engine model for powertrain simulation

Karim Mohammad Aziz ; Patrik Niklasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX047/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek