In English

Integration and implication of changing a handling tool- A case study

Dou Miaolet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:083, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek