In English

Binder evaluation for spread tow carbon reinforcement

Erik Westerström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-8913; 145/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 102116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek