In English

On the CFD Modelling of Monolithic Catalytic Converters using FIDAP for Axi-symmetric, Isothermal, Incompressible and Turbulent Flow

Tomas Grönstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10164

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek