In English

Integration of Robot Studio to Teamcenter - A case study at Volvo Aero Corporation

Artin Koochakan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 101504

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek