In English

An investigation on how to measure data/information quality in the context of PLM

Daniel Forsberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 101473

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek