In English

Energibalanser på och miljöanalys av Mörrums Bruk - med speciell betoning på energieffektiv och miljöriktig användning av barköverskott

Mikael Blomqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. 94 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

At Mörrums Bruk a Kraft pulp mill, which belongs to Södra Cell group, a new BFB boiler was planned to be taken into operation during 2002. A new EU-directive, which forbids continued depositing of biological waste, makes burning the waste in a suitable boiler the only option. The new boiler was designed to increase the steam production to meet future increases in pulp production. Also a reduction of the

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.