In English

On the Distance Dependence of Electron Transfer

Joanna Wiberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 10038

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek