In English

Diffusion barriers to prevent degradation of PEM fuel cell membranes

Sebastian Skoog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fuel cells, PEM, degradation, titanium dioxide, platinumPublikationen registrerades 2009-10-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 100081

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek