In English

OAI-PMH

studentarbeten.chalmers.se är en OAI-kompatibel tjänst, och kan på ett standardiserat sätt uppfylla kraven för 6 olika typer av förfrågningar. Kan en förfrågan inte konfirmeras, så visas ett standardiserat felmeddelande.
URL:en [ http://studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/ ] tar emot alla typer av förfrågningar.

De 6 olika typerna av förfrågningar är:

Identify
Hämtar en kortfattad beskrivning av arkivet.
http://studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=Identify

ListSets
Hämtar alla sets [selektivt urval poster, används t ex för ämnekategorier] i arkivet.
http://studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListSets

GetRecord
Hämtar en enskild post.
http://studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=GetRecord&identifier=oai:studentarbeten.chalmers.se:123839&
metadataPrefix=oai_dc

ListMetadataFormats
Hämtar och visar de metadataformat som existerar i arkivet. Även om CPL f.n. endast har ett metadataformat: oai_dc [Dublin Core metadatata], så kan ett arkiv använda fler än ett format.
http://studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListMetadataFormats&identifier=oai:studentarbeten.chalmers.se:123839

ListIdentifiers
Hämtar identifikatorerna [oai prefix plus repository "number"] samt set. Kan begränsas efter tid och set.
studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListIdentifiers&from=2012-01-15&set=svep:tech&metadataPrefix=oai_dc

ListRecords
Hämtar alla poster i arkivet. Kan begränsas efter tid och set.
http://studentarbeten.chalmers.se/oai-pmh/general/?verb=ListRecords&from=2012-01-15&set=svep:tech&metadataPrefix=oai_dc