In English

Senast tillagda publikationer

Kostnadsreducering för sätestätningen med hjälp av en ny tillverkningsprocess och nya materialval [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 15:40

Produktutveckling av en isolerande sexkantsnyckel för lågspänningsarbete i elskåp [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 15:29

Improving engineering process productivity when visualizing waste and mitigating variation [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-22 15:11

Improving engineering processes using Lean Six Sigma [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-22 15:04

Effektivisering av punktsvetsningssystemet för att få ned elektrodförbrukning och stopptider i produktionen, Volvo Cars, Torslanda [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 14:55

Initial bow imperfection for flexural buckling of steel members - Verification and optimisation regarding analysis of columns and beam-columns [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-22 14:50

Kostnadsreducering av trycksslangar med bibehållen kvalitet [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 14:46

MATAVFALLSPÅSAR FÖR HUSHÅLL FRÅN FÖRBEHANDLING TILL ÅKERMARK [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 14:36

Kemisk härdning av blyfritt kristallglas och dess förbättring på hållfasthet samt motstånd mot temperaturväxlingar [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 14:23

Enhancing Problem Solving by Improving the Identification of Root Causes to Avoid Reoccurring Non-conformances [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-22 14:09

Volume changes study of PM steel caused by HT sintering [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-22 13:49

Investigation of Lean management implementation for standardized processes within a large organization [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-22 13:42

Detecting Network Degradation Using Machine Learning Predicting abnormal network behavior with anomaly detection [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-22 12:18

Användning av skumplast i luftkanaler medför förbättrade ljud- och värmeegenskaper i kupén [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-21 18:13

Materialval vid rörkonstruktion ur ett hållbarhetsperspektiv [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-21 18:02

Critical Success Factors for a Proactive Interaction Between Manufacturing and Product Development [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-21 17:48

Kartläggning av förutsättningar för större flytande vindkraftverk [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-21 17:29

Kostnadseffektiv svetsdesign [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-21 16:42

Understanding of a failure frequency peak in conjunction with a market introduction [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-21 16:28

Improvements for Measurement Systems´ Feedback to achieve Robust Process Control [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-21 16:15

Energioptimering av Göteborgs Moské - En studie om möjligheter till förbättring av byggnadens energiprestanda [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-21 15:40

The Environmental Potential of Hybrid Load Bearing Systems - A Life Cycle Assessment of a Skanska Residential Reference House [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-21 15:25

An Extensible HTTP Client Library for Elixir: Verified with Property Based Random Testing [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-21 10:57

Motion Planning for Autonomous Lane Change Manoeuvre with Abort Ability [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-20 15:13

Medlemmars engagemang i bostadsrättsföreningar - Med perspektiv på dagens livsstil [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-17 16:50

Hydrofob ytbehandling av tegel [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-17 16:27

Verifiering av mätsystem i 132 kV matarledningssystem för Trafikverket - En undersökning av effektstyrning och dess energibesparing [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-17 16:17

Klimatneutralitet – Vägen mot hållbart byggande - Är det möjligt att bygga klimatneutralt? [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-17 16:14

European Electricity Market Modelling: Studies on Grid Investment and Impacts of Renewable Energy Resources [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 14:39

Wireless power transfer using resonant inductive coupling - Design and implementation of an IPT system with one meter air gap in the region between near-range and mid-range [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 13:58

Comparison of Methods for Evaluating Stability Performance of Power System Stabilizers [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 13:34

Complex shapes with textile reinforced concrete - An investigation of structural form, material and manufacturing [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 11:38

Punching Shear Capacity of a Tested RC Bridge Deck Slab in Kiruna, Sweden [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 11:23

Measurement and Simulation of Cable Impedance Parameters in 600 V System [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 11:02

High Power Cables in Electric Vehicles - Analysis of Optimization of High Power Cables Design for both DC and AC in Electric Vehicles [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-17 10:42

Extraction of a Seaweed Lipid Fraction and Evaluation of its Ability to Prevent Lipid Peroxidation in Fish Oil [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-16 12:28

Modulation of Enzymatic Activity -Case Study for Lytic Polysaccharide Monooxygenases [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-16 11:56

Supercritical Fluid Extraction of Bilberry Seed Oil [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-16 11:21

Fiberarmerad skumbetong - Materialegenskaper och husdimensionering [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-15 17:00

Using Virtual Reality in an Automotive User Experience Development Process [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-14 13:38

Convoluted Events Neutron Reconstruction using Neural Networks [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-14 11:40

INDUSTRY 4.0 Where are Swedish manufacturers in the transition towards Industry 4.0? [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-14 10:59

Utvärdering av köldbryggor i byggnader med dagens standarder - En jämförelse mellan handberäkning, 2D- och 3D-beräkning [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-10 16:20

Fuktsäkring av prefabricerade och standardiserade småhus - En anpassning av ByggaF [Examensarbete på grundnivå]
2017-11-10 16:10

Virtual full vehicle durability testing of a passenger car [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-10 09:08

Application of Value Stream Mapping on The Goodyear Aftermarket Customer Satisfaction Process in Europe, Middle East, and Africa (EMEA) [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-09 15:05

Tränstryck på häst, Beräkning och simulering av tryck under nackstycke [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-11-09 14:55

Interpreting voice commands in radar systems Recognizing speech of multiple languages with limited resources in an offline environment [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-09 10:24

Optimization of Night Cooling in Commercial Buildings - Using Genetic Algorithms and Neural Networks [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-08 16:43

Swedish Transmission Grid Model Based on Open Sources [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-11-08 11:17