In English

Senast tillagda publikationer

Operator - robot collaboration - Creation and evaluation of a collaborative operator - robot workstation [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-22 13:57

Blood Glucose Prediction for Type 1 Diabetes using Machine Learning Long Short-term Memory based models for blood glucose prediction [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-22 12:03

Recommendation system for workers and tasks Recommending the optimal assignment of workers to tasks [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-22 11:50

Javista Automated Assessment of Imperative Programs [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-21 14:35

The CakeML Compiler Explorer Visualizing how a verified compiler transforms expressions [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-21 13:48

Methods to evaluate room acoustical preferences regarding practice rooms - A study focusing on drummers and percussionists [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-21 11:03

Visualisering av tester och byggprocesser vid Continuous Integration [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-21 07:31

Production of adipic acid from forest residues - Modelling and investigation of the downstream process in Aspen Plus [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-18 15:54

Framtidens avloppsvattenrening - En jämförande fallstudie av reningstekniker inför utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-17 16:46

Ny biologisk sensor för organiska ämnen i avloppsvatten [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-17 16:28

Inverkan av jordtryck med avseende på stämp vid en respektive två förankringsnivåer - En studie av Västlänken och station Centralen [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-17 15:03

Klimatförändringars påverkan på släntstabilitet i Göta älvdalen [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-17 14:57

Diagnostisering av regulatorer [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-17 14:50

Kollektivtrafikens utmaningar i Göteborg och Mölndal - En studie av resenärers resvanor och val av transportmedel [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-17 14:42

The influence of reactivity additives upon swelling and accessibility of further reactions of cellulose [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-17 14:41

Development of a wireless device for temperature measurements in the automotive industry [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-17 14:38

Pendelparkering - till nytta för vem? - En fallstudie om hur pendelparkeringar används i Göteborg [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-17 14:31

Photochemistry of a Photochromic Ruthenium Sulfoxide Complex for increased Understanding of Structure–Properties Relationship [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-17 14:12

Användarvänligt gränssnitt för industirella tvätterier [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-17 10:42

Additive Manufacturing in Low-volume Production - Business Case for Metal Components [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-17 10:24

Product service system implementation for truck fueling optimization business case [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-16 16:46

Re-thinking the Integrated Child Seat - Designing experiences for future users and usage of Volvo Cars [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-16 16:27

Secondary packaging solution for a spoonable product [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 16:08

Heavy Vehicle Braking using Friction Estimation for Controller Optimization [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-16 15:26

Experimental and modelling study of platinum volatilization from model Diesel Oxidation Catalysts [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-16 15:14

Optimization of intra-vehicle architecture using amulti-objective genetic algorithm [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-16 14:25

Proof Editor for Natural Deduction in First-order Logic The Evaluation of an Educational Aiding Tool for Students Learning Logic [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-16 14:02

Implications of innovation policy instruments on the diffusion of biofuels for road transport. Comparative case studies between Germany and Finland with insights for Sweden [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-16 13:42

Methods for using Agda to prove Safety and Liveness for Concurrent Programs [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-16 13:31

LUTA A Collaborative Game Designed for Children With Cognitive Impairments, Using Multiple Tablets to Create a Unified Playing Field [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-16 13:11

Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-16 12:59

REMOTE CLASSROOM A Mobile Learning Platform for Education in Emergencies [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-16 11:29

PLC-programmering av automatiserad process för Smarta Fabriker [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 11:00

Framtidssäkring av styrsystem och operatörspanel [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 10:56

Schakt för VA-ledning - Schakt med slänt alternativt stödkonstruktion [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 10:17

Är samhället uppbyggt för människor med obekväma arbetstider? - En studie av kollektivtrafikresor på obekväma tider mellan kommuner i Göteborgsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 10:10

Utvärdering av ett radiosystem [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 09:21

Online algorithms applied to automated alignment of microwave antennas [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 09:18

Digital passage system with two-factor authentication [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-16 09:15

Verksamhetsutveckling inom sluten psykiatrisk vård En fallstudie baserad på principer för Lean produktion och teorier om psykosocial arbetsmiljö [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-15 16:42

Radiometrisk fjärrmätning av isbildning på vägytor [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 15:38

Logistics Performance Measurement System for Construction Supply Chains - A Case Study at a Large Swedish Construction Company [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-15 15:35

Konstruktion och analys av trådlös laserbaserad kommunikationsänk [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 14:54

Developing a Cross-Platform Service Ordering Mobile Application for Social Integration [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 14:33

Virtual Reality Operating System User Interface [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 14:23

Mobile App for Monthly Stock Savings [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 13:47

Education in Emergencies Designing a mobile solution for the education of refugees [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 13:26

Procedural Generation of a 3D Terrain Model Based on a Predefined Road Mesh [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-08-15 12:35

Värdeflödeskartläggning av lastningsprocessen på Central Distribution Center - Inom Volvo Cars Global Customer Service [Examensarbete på grundnivå]
2017-08-15 11:50

Aligning a corporate sustainability performance measurement system with the Sustainable Development Goals [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-08-15 10:57