In English

Senast tillagda publikationer

Kartläggning av sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö En studie utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-15 17:31

Lageroptimering av ett artikelsortiment - En fallstudie på ett tillverkande företag [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-15 17:20

Postponing the decision of final destination: A potential way to make IKEA more flexible and responsive [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 17:08

Value Stream Mapping at Sahlgrenska University Hospital Understanding and Improving the Coordination Process of Breast Cancer Surgeries [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 16:48

Distributed Production of Spare Parts Using Additive Manufacturing Opportunities and Challenges for Volvo Group [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 16:36

Implementation and Evaluation of a Fixed Priority Scheduler based on Priority Promotions for the Linux Kernel [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 14:20

Strategic Purchasing of Manpower: The Necessity of a Workforce Pool for a Construction Company [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 14:17

Electromobility’s impact on supplier networks in the car industry - Assessing suppliers’ awareness and readiness [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 14:11

Development of an Improved Manual Assembly Concept for Industrial Carts [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 12:58

Reducing Time-To-Pressure in Oil System of Combustion Engine with Oil Cooler [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-15 12:40

Performance-targeted Resource-aware Task Scheduling for Heterogeneous Platforms [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 12:21

Data-driven and Variant-based Throughput and Bottleneck Prediction Using Ensembled Machine Learning Algorithms [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 11:47

Utvärdering av hygieninnovation och dess påverkan på arbetsplatsen [Examensarbete för kandidatexamen]
2018-06-15 10:34

Effektivare överföring av kundorderinformation för fintech-bolaget Subsigno [Examensarbete för kandidatexamen]
2018-06-15 10:27

Tillgängligheten av patenterade läkemedel [Examensarbete för kandidatexamen]
2018-06-15 10:18

Plast i haven - En djupdykning i fiskeredskapens problematik på Bohuskusten [Examensarbete för kandidatexamen]
2018-06-15 10:02

Seating Position and Comfort for Autonomous Drive [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 09:21

Using Recycled and Bio-Based Plastics for Additive Manufacturing [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 08:42

Conceptual study of a future drone detection system - Countering a threat posed by a disruptive technology [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-15 08:10

Effect of Interference Fit on Rolling Bearing Performance [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-14 16:36

Optimering av skaltjocklek hos mineralalkoxidbaserade mikrokapslar för kontrollerad frisättning av aktiva substanser [Examensarbete för kandidatexamen]
2018-06-14 15:37

Institutionen för Kemi och kemiteknik Avdelningen för Tillämpad kemi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2018 Framtagandet av orala individanpassade läkemedelsformuleringar [Examensarbete för kandidatexamen]
2018-06-14 15:31

Utvärdering av värdeskapande kunskapsutbyten mellan studenter och SME [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-14 14:27

Hållbarhetsprojekt på Musikens hus- En fallstudie med multikriterieanalys [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-14 12:12

SEEING OF DARKNESS Representations of Darkness and Various Approaches of Seeing [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-14 11:38

Floating city. A floating modular structure that supports the activities along the shore of Göta Älv [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-14 11:23

Place Branding. Att skapa en attraktiv plats [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-14 09:37

Forming the feminist future. An exploration of design that allows young women and transgender to appropriate public space [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-13 15:38

Eliciting Small Scale Architectures with Maintainability Scenarios [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-13 15:15

THE URBAN GARDEN Energy efficient and ecological multifamily housing in Gothenburg [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-13 15:07

Improving coolant filling for a shift towards electric vehicles [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-13 13:35

How to implement production early involvement [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-13 13:15

Virtual Commissioning and construction of a digital twin for Smarta Fabriker [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-13 12:20

Track the Glacier [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-13 11:24

Är det lönsamt för kommuner att hyra skolfastigheter istället för att äga? [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-13 10:00

LES of Transients in the Francis-99 Turbine [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 17:10

Construction Guidelines for Customized Kitting Solutions [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 16:27

Global Scheduling of Parallel Mixed-Criticality Real-time Tasks [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 15:58

Reconfigurable-Rate Product Decoders for Rate-Adaptable Optical Networks [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 15:06

Le Temps [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 14:01

THE POTENTIAL OF PERFORMANCE - by light, form and architecture [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 13:44

Investigation of eneblers and barriers for enterprise agility [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 13:33

Naturum Lofoten - Subordniating Nature [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 13:27

Diagnosing quality culture [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 13:26

Servitization from a customer perspective [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 13:22

Before & After. Framing civic architecture through interpretations of physical and historical context. [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-12 13:02

En materialflödesanalys med fokus på reducering av genomloppstid och transportsträcka [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-12 07:33

Dynamic process of steam in a super critical CFB boiler [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-11 16:33

Inventering av livscykeldata för syntetisk diamantproduktion [Examensarbete på grundnivå]
2018-06-11 16:24

Kinetic modelling of gas-phase reactions of polyethylene-derived pyrolysis products in steam gasification [Examensarbete på avancerad nivå]
2018-06-11 16:18