In English

Senast tillagda publikationer

Augmented reality for a sustainable mining industry [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 16:42

Design of an energy efficient windshield defrosting system for electric transit buses [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 16:03

Fate of Fuel Nitrogen in Chemical Looping Combustion: Influence of Homogeneous and Heterogeneous Reactions [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 15:45

Thermodynamic Assessment of a Deep Geothermal Heat Pump System [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 15:34

Microstructure evolution and creep resistance of a Z-phase strengthened 12% Cr steel [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 15:18

Trend spotting of needs within B2C & B2B goods deliveries in Sweden [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 13:13

Nurses’ Psychosocial Work Environment A case study in a large Swedish hospital [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 12:32

MatematiskmodellavhurglutaminpåverkarfosforyleringavSch9viaTargetofRapamyciniSaccharomyces cerevisiae [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 12:28

Heat treatment optimization of through-hardening bearing steels [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 11:58

Numerical and experimental analysis of the mechanical response of thin-ply cross-ply composites [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 11:04

Frihamn 1 [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 10:22

Frihamnen - som destination och vardagsrum [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 10:18

Flexibility [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 10:13

Bakom muren [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 09:46

Frihamnen - en urban förort mitt i stan [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 09:40

Frihamnens kanalkvarter [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 09:35

Bikupan [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 09:25

Nya Frihamnen - Kanalgator & låg bebyggelse [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 09:19

Circumstellar Envelopes of Stars on the Asymptotic Giant Branch:The determination of gas mass-loss rates, identification of molecules and detection of dust [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 09:12

På, i, vid, över vattnet [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 08:43

Undersökning av döende stjärnor: Massförlust och molekyler för stjärnor på den asymptotiska jättegrenen [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 08:41

Mechanistic studies of nanoparticle-mediated mRNA delivery [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-14 08:35

Insekter för humankonsumtion NÄRINGSVÄRDET I INSEKTER TILLGÄNGLIGA PÅ DEN EUROPEISKA MARKNADEN [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 08:08

New products from seafood side streams to stimulate a circular economy [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 07:54

Utvändig utrymning vid brand – Förtydligande av lokala variationer - En studie om brandevakuering i Storgöteborg [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-14 07:47

Bakteriella polysackarider - enzymatisk syntes och jakt p#23;a nya nedbrytande enzymer [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-14 07:39

Värdeskapande utveckling av Hjällbo torg - En studie om framgångsfaktorer för utveckling av torg i miljonprogramsområden [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-14 07:38

CFD investigation on wheel modelling and car aerodynamics [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 19:48

Electronic Stability Control Assessment Methods: A Study in the Correlation Between Subjective Assessment and Objective Measurement in Vehicle Testing [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 19:38

A production value flow analysis of Penta Industrial engines [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 17:43

Effektivitetsarbete i en containerhamn - En metod för OEE-mätning [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-13 15:57

CRISPR/Cas9 för introduktion av metaboliska vägar som möjliggör konsumtion av ättiksyra och xylos i Saccharomyces cerevisiae [Examensarbete för kandidatexamen]
2019-06-13 15:27

Vilka kvaliteter värdesätter boende i sitt bostads- och närområde? En benchmarkingstudie gjord för att lyfta de kvaliteter som bör beaktas vid utveckling av framtida bostadsområden [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-13 15:20

En delad produktionspark - Affärsmodellen som främjar industriell symbios på Ringön [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-13 15:09

Kraft Cooking Kinetics On the level of the fibre wall thickness [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 15:08

Modelling Methanol Content in Condensates From a Black Liquor Evaporation Plant. A case study of the SCA Östrand pulp mill [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 15:05

Modelling Methanol Content in Condensates From a Black Liquor Evaporation Plant. A case study of the SCA Östrand pulp mill [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 15:02

Utformning av en effektiv materialstyrning inom sjukvården [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-13 14:58

Comparison of FBRM® and PIA for investigating the precipitation of Kraft lignin from aqueous solutions: Influence of salt type, concentration, temperature and pH [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:56

Condition monitoring system for wind turbines – based on deep autoencoders [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:56

Potential improvements in a container terminal through information sharing [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:54

Evaluation of poisonous effect of Fe, K and P on deactivation of NiMo alumina catalysts during HDO of Stearic acid [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:52

Extending the supply chain horizon [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:50

Particle/Antiparticle Nature of Light Dark Matter in Direct Detection [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:48

Evaluation and Characterization of Polyurethane Foam from Naturally and Artificially Aged District Heating Pipes [Examensarbete på grundnivå]
2019-06-13 14:47

A transition to improve service quality [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:46

Value creation through digitalization in real estates [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:43

Improving a supplier´s competitiveness: A last-mile distribution perspective within the construction industry [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:38

Drone deliveries of medical goods in urban healthcare [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:32

BIM Coordination practices in Swedish AEC industry [Examensarbete på avancerad nivå]
2019-06-13 14:27