In English

Senast tillagda publikationer

Material Characterization of 3D-Printed Energy-Absorbent Polymers Inspired by Nature [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-22 15:54

Immersive technology aided design operations - A virtual design studio at Volvo Cars Design [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-21 10:26

Secure authentication and information transfer in a hospital environment [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-20 14:53

How to Lighten Experimentalists' Life with Electronics Development of Front-End Readout for the CALIFA Detector [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-20 12:58

Knowledge sharing in public sector organisations A case study of Swedish county councils [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-19 13:45

Digital support systems A case study of Swedish county councils [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-19 13:40

Current Practices of Construction and Demolition Waste Management (CDWM): Based on Observations at Swedish Construction Site [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-19 11:15

Analys och tillämpning av CoClass [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-19 11:08

Kommunikationsbrister i byggprocessen [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-18 11:15

Implementeringsstudie av InfraWorks 360 i samverkan med Revit och AutoCAD Civil 3D Användning av BIM i tidigt skede vid broprojektering [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-18 11:10

Controllers and their implementation for an autonomous vehicle [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-15 10:20

Utvärdering av semiautomatisk Pick-and-Place-maskin [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-15 10:17

Konstruktion och driftsättning av robotcell i enlighet med maskindirektivet [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-15 10:13

DatxSynth En VST-synthesizer [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-15 08:25

Utveckling av en integrerad utvecklingsmiljö för surfplattor [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-15 08:05

Karakterisering av ljus med sensorfusion [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-15 07:53

A CONCEPTUAL FRAMEWORK IDENTIFYING SPONSOR ROLE [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 14:07

Implementering och användning av BIM inom byggbranschen [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 13:57

Svenska Entreprenadföretags Förändrade Roll En studie om strukturella och affärsmässiga utvecklingar i byggindustrin [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 13:30

An analysis and investigation of warranty rework and costs Case Study of a Swedish Contractor [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 13:19

Benefits and Barriers of BIM Implementation in Production Phase A case study within a contractor company [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 13:07

The Impact of BIM on Design Phase Productivity The West Link Case Study [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 13:01

The impact of a negative repo rate on corporate financing decisions: the Swedish case [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 12:54

Addressing the challenges of developing a socially sustainable urban district A case study of Frihamnen [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 12:54

’Millennials’ as potential change agents for a different construction future: exploring visions and ambitions. [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 12:47

Marknadsanalys för Insplorions luftkvalitetssensor [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 12:46

Risk Management in Offshore Wind Farm Development [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 12:40

Lanseringsstrategi Sigmastocks [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 12:39

En studie för att korta kötiderna på barn- och ungdomspsykiatrin med läkarresursen i fokus [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 12:32

Managementutmaningar för den icke-vinstdrivande organisationen Wale Wale [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 12:25

Kvalitetsförbättringar på Volvo Cars [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 11:45

En marknadsanalys av Storbritannien för ett svenskt Financial Technology-startup [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 11:39

Ökat kapacitetsutnyttjande genom minskning av störningseffekterna i produktion [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 11:24

Automatically Introducing Tail Recursion in CakeML [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-14 11:11

Flödesfokuserad verksamhetsutveckling av en akutmottagning [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 10:56

Gods och avfallsdistribution på urbana vägar [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 10:49

Förutsättningar för godstransport via sjöfart till Nordby köpcentrum i Svinesund [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 10:24

En utvärdering av införandet av agilt arbetssätt inom R&D på Arcam AB [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 10:15

Hur projektuppdrag estimeras [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 10:05

Analys av digital mognad på en icke-vinstdrivande organisation [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 09:51

Commercialisation of Oasis [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 09:33

FinTech Start-up [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 09:21

Surview [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 09:13

Leadership characteristics & top management setup in M&As [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-09-14 09:01

Design and implementation of an intrusion detection system (IDS)for in-vehicle networks [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-13 10:54

Verified boot in embedded systems with hard boot time constraints [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-13 10:42

Combining Deep Learning with traditional algorithms in autonomous cars [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-13 09:04

Dynamic Range Sound Compressor Unit [Examensarbete på grundnivå]
2017-09-13 08:04

Sparse representation and image classification with the shearlet transform [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-12 16:01

Swedish Dialect Classification using Artificial Neural Networks and Guassian Mixture Models [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-09-12 15:53