In English

Senast tillagda publikationer

Autonomous City - The vehicle electronics and connected services industry cluster in western Sweden towards 2030 [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-27 16:27

Projektering av gång- och cykelbro vid Hägernäs station - Konceptuell design och preliminär dimensionering [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-27 15:50

Häng med över Viskan- Framtagande och preliminär dimensionering av ett brokoncept utmed väg 27 [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-27 14:28

Mapping service providers’ positions in the market - Exploring the field for evaluating technology consultancy firms [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-26 18:34

Reverse logistics assessment in the automotive industry: A case study at Volvo Group [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-26 18:00

Undersökning av radiogalaxer i kartläggningen XXL-North [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-26 14:10

Effektiv parallell slumptalsgenerering på GPU:er [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-26 13:07

The prosperity of Europe's MNO industry at the dawn of 5G - An empirical study on the performance and regulatory environment of mobile network operators in Europe [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-26 13:05

Balancing of Wheel Suspension Packaging, Performance and Weight [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-26 12:44

SOME COASTS TAKE TIME..... Analysis of the Planning Practise Along the West Coastal Areas of National Interest [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-26 11:42

Numerical analysis of hyperbolic multi-phase flow using entropy stable schemes [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-26 09:30

Produktutveckling för bättre munhälsa [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-22 15:56

Barnsäkerhet i hemmet - Utveckling av ett barnsäkerhetskit [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-22 15:49

Filurerna - En rolig och interaktiv miljösatsning [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-22 15:41

Generative scenario-based testing on a real-world system [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 15:05

A Rust-based Runtime for the Internet of Things [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 14:56

Investigating Simultaneous Localization and Mapping for AGV systems [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 14:47

Visualisering av materialflöden i en komplex kundorderstyrd produktionsmiljö - En fallstudie på Saab Surveillance [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-22 14:45

A Real-Time Testbed for Distributed Algorithms:Evaluation of Average Consensus inSimulated Vehicular Ad Hoc Networks [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 14:31

Examination of Delphi Automotive Systems Sweden AB´s health management practises [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-22 13:50

Aspects of Sustainable Wastewater Treatement - A Case Study of AkzoNobel PPC Conducting MFA of Nitrogen [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 13:06

Coastal Shipping - a Competitive Alternative for Container Transportation? - A Theoretical Case Study of Container Shipping Between Uddevalla and Gothenburg [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 12:51

To reach a circular economy - Waste streams at Göteborg Energi [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 12:41

No Strings Attached - User Experience Design Guidelines for Wireless Charging Applications [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 12:10

A Lean Transformation Journey - An Insulation Manufacturing Case Study [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 12:04

Exploring persuasion in the design of a sustainability accounting service [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 12:01

Human-Drone Interaction: Drone as a companion? An explorative study between Sweden and Japan [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:56

Designing a digital service to improve the user experience of conference organizers [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:49

Personalization in treatment of Parkinson’s disease Using smartwatches to enable personalization and patient-centeredness in treatment of Parkinson’s disease [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:44

OldPhone: A video communication system designed to suit elderly people's abilities and needs Derived by a PD process with elderly people [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:38

Designing the user onboarding process in analytics software Taking an omnichannel perspective [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:33

Tracking Mobile Medical Equipment with iBeacons [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:27

Five-dimensional local positioning using neural networks [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:24

Success Factors for B2C E-commerce of Food Products [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 11:22

Comparative LCA of street sandboxes made of polyethylene and glass fibre reinforced plastic [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 10:40

Design av hjälpmedel för undersköterskor på förlossningsavdelningen [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-22 10:22

Creating value from mobility-driven big data - Exploring the possibilities of value creation in big data for an actor with mobility supporting solutions as their main product [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 10:06

Migrating a Single-core AUTOSAR Application to a Multi-core Platform: Challenges, Strategies and Recommendations [Examensarbete på avancerad nivå]
2017-06-22 08:31

Pendlarcykeln - En ändamålsenlig kategorisering: Avsedd för långa sträckor i trafik, utrustad med lämpliga tillbehör i form av packningslösningar och stöldskydd [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-21 16:04

Rekonstruktion i 3D av Stadshuset 1746-1758, Göteborg - Stöd till arkeologer och byggnadsantikvarier [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 15:32

Embedding Prefetching of Audio Content in ARM Processors [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 15:24

A model based approach to lane detection and lane positioning using OpenCV [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 15:20

Development, Investigation and Comparison of Split Fan Blades’ Performance - A collaboration between Chalmers University of Technology, Pennsylvania State University and Volvo Group [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-21 15:18

Framtidsmöjligheter med Augmented Reality [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 15:13

OPC UA Stack och SDK i Delphi riktat mot färdigt miljöredovisningssystem [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 15:07

Energioptimering av krossning och malning inom gruvindustrin - Sönderdelningsförmåga av kopparslagg i konkross och kulkvarn [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-21 15:04

Molnbaserad webbapplikation för IoT i uppkopplade byggnader [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 15:02

Informationshantering och kunskapsåteranvändning i produktion [Examensarbete för kandidatexamen]
2017-06-21 14:55

Virtual Car Editor [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 14:55

Sammanstrålning av världskoordinater hos en augmented reality-redo beräkningsplattform och ett AGV-system [Examensarbete på grundnivå]
2017-06-21 14:45