In English

Om studentarbeten.chalmers.se

Här hittar du studentarbeten skrivna på Chalmers tekniska högskola. Fulltextfiler (PDF) för arbetena finns ofta, men inte alltid tillgängliga. Från 2010- är täckningen god men det finns även en hel del tidigare arbeten registrerade. Notera dock att kandidatarbeten registrerats i ringa omfattning.
Äldre tryckta examensarbeten finns att låna på biblioteket - sök dem via länken Sök äldre arbeten.
Förfrågan om arbeten som inte är tillgängliga här eller via biblioteket hänvisas till Chalmers institutioner.

Chalmers doktors- och licentiatavhandlingar är tillsammans med övriga forskningspublikationer sökbara i Chalmers Publication Library (CPL).

Registrering av Chalmers studentarbeten
Studentarbeten registreras fortlöpande i Chalmers Publications Library (CPL).
Gå till CPL för att registrera ett nytt arbete, redigera ett befintligt eller ladda upp en fulltext (inloggning krävs).
Notera att studentarbeten, även om registrering görs i CPL, endast är sökbara i studentarbeten.chalmers.se.

Som student kan du säga nej till elektronisk publicering, men registrering är obligatorisk. Mer information finns i Studentportalen.

Synlighet
Innehållet i denna tjänst blir automatiskt tillgängligt i tjänster som Uppsök och uppsatser.se, liksom i Google och andra allmänna söktjänster.

Rekommenderad webbläsare
Webbplatsen är designad för de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Internet Explorer version 9 och framåt.

Kontakta oss
Frågor kan skickas till e-post: cpl@chalmers.se
eller ring oss på telefon: 031-7723744.

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Chalmers bibliotek